Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bu Yazıda Neler Var

 • Bağımsızlık ve İnsan Hakları Beyannamesi
 • Bağlantılı Yazılar

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  * ABD 'deki bu gelişmeler, 1789 Fransız İhtilali'nin başlamasında da etkili olmuştur.
  * Aydınlanma filozoflarını etkilerini yanında İngiliz Halklar bildirgesi gibi metinler ve bunların temelini oluşturan John Locke’nin fikirleri ve Amerikan Bağımsızlık Bildirgesindeki dile getirilen demokratik ilkeler ve liberal ekonomi fikirleri burjuvaları hareketlendirmiştir. Fransızlar dışarıdan gelen fikir ve hareketleri içselleştirerek ihtilale zemin hazırlamışlardır.
  * Fransa Amerikan Bağımsızlık Savaşında taraf olup çatışmalara büyük boyutlarda mali destek vererek dolaylı olarak katılmıştır. Bu savaş harcamaları ve giderek artan saray masrafları dolayısıyla Fransız monarşisi de mali yönden tükenmişti.
  * 1774'de koloni temsilcileri I. Filedelfiya Kongresi'ni toplayarak İngiliz Hükümeti'nden; Koloni meclislerinin onayı alınmadan vergi konulmamasını ve ticareti engelleyici yasaların kaldırılmasını istediler. Fakat İngiltere bu istekleri reddetti. Bu kongre aynı zamanda Amerikalı kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur.
  * İstekleri reddedilen koloni temsilcileri 1776'da 2. Filedelfiya Kongresi'ni toplayarak savaşa karar verdiler.
  * George Washington'u başkomutan seçtiler. Aynı zamanda bağımsızlık ilan eden koloni temsilcileri "Bağımsızlık ve İnsan Hakları Beyannamesi"ni de yayınladılar (04 Temmuz 1776).

  Bağımsızlık ve İnsan Hakları Beyannamesi


  İnsanların doğuştan devredilemez ve vazgeçilemez birtakım hakları vardır.
  * Yaşama Özgürlük
  * Mutluluğu arama hakkı.
  * Bu hakları, kuvvetini halktan alan ve halkın arzusuyla işbaşına gelen hükümetler korur.
  * Hükümetler bu hakları çiğnediği takdirde, yerine yenisini koymak milletin hakkı ve ödevidir. Bu bildirideki düşünceler dünyaya yeni bir yönetim şekli olan demokrasiyi getirmiştir.

  İnsan Hakları Bildirisi'nin kabul edilmesinden sonra koloniler ile İngiltere arasında savaşlar başladı. Amerikalılar 1777'de Saratoga'da İngilizleri yendiler. Bu gelişme üzerine Yedi Yıl Savaşları'nda İngilizlere yenilerek kolonilerini kaybeden Fransa, İspanya ve Hollanda'da İngiltere'ye karşı savaşa girdiler. 1781 'de Amerikalılar "York Town" savaşında bir İngiliz ordusunu teslim aldılar. İngiltere yenildi ve barış istedi. İngiltere, 1783'de imzalanan Versay Antlaşması ile kolonilerin bağımsızlığını tanıdı. Versay Antlaşması, Almanya'nın I. Dünya Savaşı sonunda imzaladığı Antlaşma ile aynı adı taşımaktadır. Koloniler bağımsızlıklarını kazandılar; fakat yeni rejimin ne olacağı tartışmaları yüzünden 1783 - 1787 tarihleri arasında koloniler birbirleriyle savaştılar. Savaşı, merkezi cumhuriyetçileri mağlup eden federalistler kazandı. 1787'de koloniler bir kez daha toplanarak; laik ve federal Cumhuriyet Anayasası'nı kabul ettiler (III. Fledelfiya Kongresi). Böylece George Washington başkanlığındaki ABD'nin kuruluşu sağlanmıştır. ABD 'deki bu gelişmeler, 1789 Fransız İhtilali'nin başlamasında da etkili olmuştur.